วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรรัตน์ บูรณทอง เนื่องในโอกาศได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการ