ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) ช่างยนต์