ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ(โควตา) วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

รายงานตัว/มอบตัว วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2567 ณ ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ