ประกาศผลผู้ผ่านการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง