คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ยินดีต้อนรับนางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ในโอกาสเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาบัญชี ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง