พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มอบหมายให้ นายนพดล วังคำ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ร่วมกับคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือพี่เลี้ยง ประกอบพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบสองสี ให่แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ซึ่งสมัครเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566