โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ เเละเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มอบหมายให้ นายนพดล วังคำ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ เเละเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง