เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 16-22 สิงหาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 16-22 สิงหาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ