กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมกันแห่ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาสืบไป ณ วัดสหกรณ์๑ เเละวัดเมืองแม่เลน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่