กิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสมหวัง โชติการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง