กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ผู้อำนวยการสมหวัง โชติการ พร้อมด้วยนางสาวณัฐพร คำภิโล เเละนางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เเละได้นำนักเรียนสาขาบัญชี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในชื่อเรื่องผลการศึกษาการผลิตชีสนมวัว ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่