พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง