ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่  28 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ  ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง