ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงเรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กำหนดการลงทะเบียนเรียน และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฯ