เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564