วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับนายวิศาล วัชรินทร์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง