วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ให้กับ นายบรรจบ โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายสมฤทธิ์ โกมิตร์ ผอ. สำนักอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายมงคล มัณฑาลัย ครูผู้ช่วยแผนกวิชาช่างเชื่อม และนายกฤษฎา ยอดแก้ว ครูผู้ช่วยแผนกวิชาช่างยนต์ ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง