ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่ม 201 ช่างยนต์ สมัครวันที่ 15-21 พ.ค.67