ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา