รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา