ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่