ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา คือ

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1อัตรา
2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา สมัคร ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาราชการ