ประกาศผล ผู้ผ่านการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

ประกาศผล ผู้ผ่านการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง