เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ ๑๙-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ