ประกาศ ผลการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 2 อัตรา (ครูภาษาอังกฤษ ครูช่างอิเล็กทรอนิกส์)