กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เป็นประธานเปิดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมด้วยผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ในงานมีกิจกรรมประกวดกระทงของนักเรียนทุกสาขาวิชา และยังมีการประกวดซุ้มร้านขายของกาดมั่ว โดยนักเรียนแต่ละสาขาได้จัดร้านขายอาหาร เช่น ซุ้มของหวาน ซุ้มไข่ครก ซุ้มป๊อปคอน ซุ้มขายลูกชิ้นปิ้งและขนมปังปิ้ง