กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ นายนพดล วังคำ เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง