งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และคณะครู ได้ออกโครงการระยะสั้น ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี ณ วัดศรีบุญเรือง โรงเรียนผดุงวิทย์ จังหวัดลำปาง