นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ขอขอบคุณ ท่านศึกษาธิการภาค 15 ที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้