โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทำบุญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

วัน อังคาร ที่ ๔ มกราคม เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทำบุญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง