เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จะทำการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕