เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่ 2 เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

วัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมกับ โรงพยาบาลสันกำแพง ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่ 2 เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ที่มีอายุ 12-18 ปี ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่