วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง