โครงการส่งเสริมประชาชนตำบลร้องวัวแดง ประจำปี 2564

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมประชาชนตำบลร้องวัวแดง ประจำปี 2564 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้มีการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ผ้ามัดย้อม สลัดโรล เต้าฮวย น้ำยาล้างจานและปรับผ้านุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึง 3 กันยายน 2564 โดยทำตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด