ถวายเทียนพรรษา

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบ้านสหกรณ์ 1 และวัดแม่เลน เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2564