Fix it Center 2564

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ทำพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center 2564) ให้บริการประชาชน ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตร เครื่องยนต์ต่างๆ และจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการทำอาหาร และขนม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ 4 และบ้านสหกรณ์ 5 อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564