กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2564

นายบรรจบ โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564