ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน