กิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ออน