กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 25-27 พ.ย. 63

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 25-27 พ.ย. 63 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง