การประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/พื้นฐาน

โครงการประชุมอวท. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. โดยมีนายประยูร วันต๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่ประธานในงานฯ