การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา2565

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้มอบหมายให้ นายนพดล วังคำ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี การจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 7 และการแข่งขันทักษะ ระดับ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง