ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด ๒๒ เมตร x ๔๒ เมตร วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด ๒๒
เมตร x ๔๒ เมตร วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)