ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เลขที่ 76 หมู่ที่ 1
ถนนเชียงใหม่-น้ำพุร้อนสันกำแพง
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
50130

โทรศัพท์ 0-5392-9079
โทรสาร 0-5392-9118
chiangmai02@vec.mail.go.th