รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ๑ อัตรา