การฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 3 (ศูนย์ฝึกย่อยเเบบ3) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566 ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มอบหมายให้ นายมงคล มัณฑาลัย ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 3 วิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 9 – 18 กันยายน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายนเรศวร อำเภอแม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่