โครงการ Day Camp ลูกเสือวิสามัญ จิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน ทำความสะอาดห้องเรียนตึก 2400 เเละค่ายลูกเสือชั่วคราว ในโครงการ Day Camp ลูกเสือวิสามัญ จิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่