โครงการวิทยาลัยเทคนิคจิตอาสา ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง เเละงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายบรรจบ โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นำคณะครูเเละนักเรียนชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังออกหน่วยพิเศษ ในโครงการนักเรียนเทคนิคจิตอาสาประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อบริการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน โดยมีการซ่อมเเซม เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า เเละสอนตัดผมให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน เฉลิมพระเกียรติบ้านแกน้อย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่