ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสมหวัง โชติการเเละคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา โดยมีนางสาวปิยะธิดา หลิมวัฒนา หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ เเละนักเรียนสาขาวิชาบัญชีเข้ารับการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง