โครงการขับขี่ปลอดภัยรุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยรุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง